Dinnercoaching, resultaatgerichte teamcoaching en inspirerend en culinair dineren in één!

De meest smakelijke weg naar uw doel.

Dinnercoaching is een nieuw, uniek en succesvol coachconcept om met een klein team een doorbraak te realiseren in een keuzeproces of om een sluimerend probleem concreet aan te pakken. Dinnercoaching is uitermate geschikt voor een directieteam, voor zakenpartners, voor echtparen, voor een verenigingsbestuur of bijvoorbeeld voor een college van B & W; kortom voor iedere groep van 2 tot 6 personen die ondersteuning wil bij het nemen van een belangrijke beslissing of bij de oplossing van een conflict.
Hoe ziet een ‘dinnercoaching’ bijeenkomst er uit?
In een gastvrije en besloten omgeving vindt eerst een intensieve coachsessie plaats waarin in korte tijd een concreet en haalbaar doel wordt geformuleerd. Ook wordt duidelijk welke hulpbronnen ingezet kunnen gaan worden en welke hindernissen het team mogelijk van het doel gaan afhouden en wat er gedaan kan worden om die valkuilen te vermijden.
Om dit resultaat te bereiken worden o.a. NLP technieken in gezet die zich bewezen hebben door effectiviteit en resultaat in korte tijd. Alle activiteiten zijn gericht op het realiseren van een échte doorbraak, daadwerkelijke nieuwe inzichten en het einde van de vicieuze cirkel.

Daarna wordt, tijdens een culinair viergangen diner, onder leiding en met inbreng van de twee trainers, in een ontspannen sfeer door het team verder gewerkt aan de manieren waarop het doel gehaald kan worden of over de stappen die gezet moeten worden voor de probleemoplossing.
En aan het eind van de avond vertrekt u met een concreet actieplan. Bovendien krijgt u binnen een paar dagen ook een beknopt en kernachtig verslag met waar mogelijk concrete adviezen toegestuurd!
Een team coachen? Kan dat wel? Wat is het voordeel?
Juist als je moeite hebt om gezamenlijk tot één duidelijk doel of één duidelijke keuze te komen, of als er binnen een groep een probleem speelt, is het aan te raden om samen aan een oplossing te werken. Omdat het resultaat veel sterker is wanneer dat met alle betrokkenen tot stand gekomen is.

Wij weten dat het proces om tot het gewenste eindresultaat te komen moeilijk en vaak ondoorzichtig is. Vandaar dat ‘dinnercoaching’ zo’n uitkomst is. De verrassende aanpak, de ontspannen en besloten omgeving, de effectieve NLP technieken en niet te vergeten het heerlijke eten zorgen voor een unieke mix waarin het nuttige en het aangename optimaal gecombineerd worden. Binnen een paar uur heb je als koppel, of als groep een belangrijke stap voorwaarts gezet. Gezamenlijk. Met commitment. En met open onderlinge communicatie.

Waarom tijdens een diner?
Eén van de uitgangspunten die wij hanteren is dat de groep beschikt over alle hulpbronnen die nodig zijn om het doel te bereiken of het probleem adequaat op te lossen. Waar het op aankomt is om, binnen duidelijke kaders en met open communicatie, die hulpbronnen in kaart te brengen. In het coachgesprek, voorafgaand aan het diner, worden die hulpbronnen op gestructureerde wijze inzichtelijk gemaakt, net als de mogelijke hindernissen en valkuilen die het team van het doel zouden kunnen afhouden.

Het culinaire diner zorgt vervolgens voor een positieve en ontspannen sfeer, voor een andere houding, voor een nieuwe kijk op de dingen. De ideale situatie om met de uitkomsten van het coachgesprek verder te werken, te brainstormen of ze nogmaals te bespreken, zodat er na afloop van de dinnercoaching niet alleen over de uitdaging gesproken is, maar er ook concrete en voor iedereen duidelijke actiepunten zijn om direct werk van te maken!

En, laten we eerlijk zijn, het is toch ook gewoon prettig en aangenaam om lekker uit te gaan eten en tegelijk een goed gesprek te hebben? Waarom dan niet met de bonus van een oplossing of een concreet doel of keuze?

Meer informatie en reserveren
Dinnercoaching is mogelijk op maandag, woensdag en vrijdag op een locatie in de regio Weert. Om te informeren naar de mogelijkheden en beschikbaarheid kunt u gebruik maken van het contactformulier.

De dinnercoaches
De dinnercoaching wordt gedaan door Lisette Sickmann en Leonard Jansen, 2 ervaren coaches die beiden beschikken over een ruime praktijkervaring en die beiden NLP-gecertificeerd zijn.